11. 6. 2020 - ulice Brankovická, Restaurace Stap

CYKLOTOUR KOLÍN 2020 #1

Termín: čtvrtek, 11. června 2020

16:00 - 16:45 - registrace, výdej startovních čísel
17:00 hodin - start první kategorie odrážedel

Místo: ulice Brankovická, u Restaurace Stap, odkaz zde 
Typ akce: závod dětí na okruhu bez většího převýšení, délka okruhu cca 1000 m (pro kategorie na kolech)
Délka trati: dle kategorií od 100 m po 5000 m

Věkové kategorie:
CTK 1 2015 a ml. (odrážedla) 100 m rovinka
CTK 2 2015 a ml. (kola) 1 okruh
CTK 3 2014 - 2013 (kola) 2 okruhy
CTK 4 2012 - 2011 (kola) 3 okruhy
CTK 5 2010 - 2008 (kola) 4 okruhy
CTK 6 2007 - 2005 (kola) 5 okruhů
CTK R rodiče, bez omezení věku 3 okruhy

Holky a kluci startují dohromady, vyhlášení probíhá zvlášť. (Podmínkou je, že v dané věkové kategorii odstartují alespoň tři dívky a tři chlapci. V opačném případě budou hodnoceni společně, pokud pořadatel neurčí jinak.) Při větším počtu účastníků pořadatel zváží oddělený start.

POZOR

Závodník může startovat pouze v jednom závodě. To znamená, že není možný start například závodníka ročník 2015 jak v kategorii CTK1, tak také v kategorii CTK2. Záměrem kategorie CTK1 je, aby se závodu mohly zúčastnit i děti, které ještě samy nezvládnou jízdu na na kole. Prosíme rodiče dětí, které již jízdní kolo ovládají, aby tyto závodníky registrovali v kategorii CTK2. Děkujeme.

Zároveň platí, že pokud bude chtít závodník startovat ve vyšší věkové kategorii, bude mu toto povoleno, ale již nemůže startovat v žádné jiné, tedy ani v kategorii, která odpovídá jeho věku.

Kancelářzávodu: Poblíž startu ve viditelně označeném stanu. Zde bude probíhat výdej startovních čísel a přihlašování k závodu.

Startovné: 50,- Kč (platí se v hotovosti při vyzvednutí startovního čísla)
Po uhrazení startovného obdrží každý účastník sladkou odměnu pro doplnění energie.

Výhry: Ve všech kategoriích vyhlašujeme první tři závodníky a ti získají diplom, medaili a drobné věcné ceny

Registrace:

on-line na stránkách www.cyklotourkolin.cz prostřednictvím níže uvedeného formuláře (doporučujeme), on-line registrace bude ukončena ve středu 10. 6. 2020 ve 12:00 hodin
v den závodu v kanceláři závodu nejpozději do 16:45 poté bude kancelář uzavřena!

Výdej startovních čísel: v den závodu v kanceláři závodu nejpozději do 16:45, poté bude kancelář uzavřena!

Orientační časový program:

16:00 - 16:45 registrace, výdej startovních čísel
17:00 start první kategorie CTK1
17:10 – 18:30 postupně starty dalších kategorií
19:00 vyhlášení výsledků

V případě většího počtu startujících v kategorii může pořadatel rozdělit start děvčat a chlapců. V tomto případě může dojít k úměrnému časovému posunu. O veškerých změnách bude včas informovat moderátor akce.

Porušení pravidel:

Diskvalifikací bude potrestán závodník, který:
se přihlásí do kategorie určené mladším závodníkům, a to i neúmyslně
zkrátí si jakýmkoliv způsobem trať
bude se chovat hrubě a nesportovně
pojede bez helmy či řádně umístěného startovního čísla
nebude se řídit pokyny pořadatelů
poruší zásady fair-play
Podání protestu: Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze ihned po závodě a to nejpozději do 10 minut po skončení v kanceláři závodu. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

Doplňující informace:

Z&S Apache Team, z.s. zajišťuje organizaci všech akcí CYKLOTOUR KOLÍN 2020 program pro účastníky a pořadatelskou službu. Účastníci ale nejsou pojištěni! Odpovědnost za případnou újmu na zdraví či na majetku tak nesou samotní účastníci nebo jejich zákonní zástupci. Doporučujeme sjednat si úrazové pojištění na každou akci a zároveň zajištění účasti osoby zodpovědné za nezletilého.

Za cyklistický oddíl Expres CZ - Tufo Team Kolín
Jan Slavíček

 

Online registrace ukončena. Nyní pouze v místě startu od 16 hod.

Zpět