13. 9. 2020 - Kmochův ostrov Kolín

Termín: neděle, 13. září 2020

Místo: Kmochův ostrov Kolín, odkaz zde (parkování doporučujeme např. u zimního stadionu v Kolíně > dále pěšky přes lávku)

Typ akce:
CKT - závod dětí na okruhu bez většího převýšení, délka okruhu cca 1000 m (pro kategorie na kolech), pro odrážedla cca 150 m okruh v prostoru startu a cíle.

Kancelář závodu: Poblíž startu ve viditelně označeném stanu. Zde bude probíhat výdej startovních čísel a přihlašování k závodu.

Registrace on-line (doporučujeme):
na stránkách www.cyklotourkolin.cz prostřednictvím tam uvedeného formuláře, on-line registrace bude ukončena v pátek 11. 9. 2020 v 10:00 hodin.

Registrace v den závodu a výdej startovních čísel:
- všechny kategorie CTK 10:00 – 10:45
Věkové kategorie, délky tratí a časový rozpis:
Kategorie CTK startují v 11:00 hodin a po první kategorii odrážedel následují vždy bezprostředně po dojezdu předchozí kategorie starty dalších kategorií a to v níže uvedeném pořadí:
10:00 – 10:45 registrace a výdej startovních čísel pro kategorie CTK

11:00  CTK 1 2015 a ml. (odrážedla) 150 m okruh v prostoru startu a cíle
          CTK 2 2015 a ml. (kola) 1 okruh
          CTK 3 2014 - 2013 (kola) 2 okruhy
          CTK 4 2012 - 2011 (kola) 3 okruhy
          CTK 5 2010 - 2008 (kola) 4 okruhy
          CTK 6 2007 - 2005 (kola) 5 okruhů
          CTK R rodiče, bez omezení věku 3 okruhy

13:30 vyhlášení výsledků kategorií CKT
Holky a kluci startují dohromady, vyhlášení probíhá zvlášť. (Podmínkou je, že v dané věkové kategorii odstartují alespoň tři dívky a tři chlapci. V opačném případě budou hodnoceni společně, pokud pořadatel neurčí jinak.) Při větším počtu účastníků pořadatel zváží oddělený start.
V případě většího počtu startujících v kategorii může pořadatel rozdělit start děvčat a chlapců. V tomto případě může dojít k úměrnému časovému posunu. O veškerých změnách bude včas informovat moderátor akce.

POZOR! DŮLEŽITÁ INFORMACE!!!


Závodník může startovat pouze v jednom závodě. To znamená, že není možný start například závodníka ročník 2015 jak v kategorii CTK1, tak také v kategorii CTK2. Záměrem kategorie CTK1 je, aby se závodu mohly zúčastnit i děti, které ještě samy nezvládnou jízdu na na kole. Prosíme rodiče dětí, které již jízdní kolo ovládají, aby tyto závodníky registrovali v kategorii CTK2.

Pokud bude chtít závodník startovat ve vyšší věkové kategorii, bude mu toto povoleno, ale již nemůže startovat v žádné jiné, tedy ani v kategorii, která odpovídá jeho věku.

Startovné: 50,- Kč (platí se v hotovosti při vyzvednutí startovního čísla)
Po uhrazení startovného obdrží každý účastník sladkou odměnu pro doplnění energie.

Výhry: Ve všech kategoriích vyhlašujeme první tři závodníky a ti získají diplom, medaili a drobné věcné ceny

Porušení pravidel:
Diskvalifikací bude potrestán závodník, který:
-se přihlásí do kategorie určené mladším závodníkům, a to i neúmyslně
-zkrátí si jakýmkoliv způsobem trať
-bude se chovat hrubě a nesportovně
-pojede bez helmy či řádně umístěného startovního čísla
-nebude se řídit pokyny pořadatelů
-poruší zásady fair-play

Podání protestu: Protest na výsledek a porušení pravidel je možné podat pouze ihned po závodě a to nejpozději do 10 minut po skončení v kanceláři závodu. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel.

Doplňující informace:
Z&S Apache Team, z.s. zajišťuje organizaci všech akcí CYKLOTOUR KOLÍN 2020 program pro účastníky a pořadatelskou službu. Účastníci ale nejsou pojištěni! Odpovědnost za případnou újmu na zdraví či na majetku tak nesou samotní účastníci nebo jejich zákonní zástupci. Doporučujeme sjednat si úrazové pojištění na každou akci a zároveň zajištění účasti osoby zodpovědné za nezletilého.

Za cyklistický oddíl Expres CZ - Tufo Team Kolín
Jan Slavíček

 

On-line registrace ukončena. Nyní se můžete registrovat v den závodu od 10 hod.

Zpět